Western

DISCIPLINES WESTERN (Western Farrier)

Les disciplines Western es basen en la doma americana que requereix del cavall un ferrament especial: el ferrament de Reining. Gràcies a la manera de ferrar-los, el cavall pot assolir els exercicis específics que se li demanen. Amb el ferrament convencional no seria possible. L’aprenentatge del ferrament del cavall de Reining des del 2015, m’ha permès especialitzar-me en les disciplines Western que cada cop practica més gent al nostre país.

  • Especialització en ferrament Western: reining, cowhorse, cutting… adequat a la conformació, sigui patològica o adquirida, del cavall.
  • El ferrament adequat per a qualsevol lesió que hagi pogut tenir el cavall.
  • Control de la conformació del poltre des de la primera setmana de vida incidint per obtenir els millors aploms possibles.
  • Control dels aploms de cavalls descalços que treballen sense ferradures.
  • I tots els altres serveis associats al ferrament específic de totes les disciplines Western.