Barefoot

Des del meu punt de vista, tenir el cavall descalç (barefoot), no només vol dir treure les ferradures. Es tracte d’una filosofia, una manera de mirar i entendre el cavall i, tot el que això implica.

És bàsic un bon seguiment de l’evolució del casc i dels seus retalls (trimming) periòdics efectuats per un professional que, a part de gestionar les peülles també et pugui assessorar.

La utilització d’una bona bota, l’adequada pel cavall segons les  necessitats del moment, també és una eina que complementa el barefoot.

No estabular el cavall, sinó tenir-lo en un bon paddock, viure en grup, una bona alimentació a base de ferratge, un bon maneig i higiene per part del cuidador i propietari, etc… són alguns dels requisits per a poder tenir un cavall en barefoot i millorar-li el seu benestar.IMG_7262